Kompressorteknik Sweden AB ska vara ett företag med hög kvalitet i alla led, från vår verkstad ändra fram till kund.

Refrigeration compressor Remanufacturing

  • Specialized workshop and refrigeration compressor exchange program covering + 20 brands

Jonas Fyrberg
General Manager

My name is Jonas Fyrberg please contact me regarding our marine products and services.