Vi har nu anställt två nya montörer. Sedan midsommar är Johan Qvarnström en del av styrkan i Norrköping och i december tillträdde även William Strehlin  som montör.
Nu är vi totalt 7 personer i verkstaden, om du vill komma och besöka oss så är du hjärtligt välkommen.

Johan Qvarnström
William Strehlin

Undrar du mer om detta?

Jag kan svara på dina frågor!

Peter Wassberg
Företagsledning